Michael Prosser van der Riet va ser un sinòleg mort prematurament l'any 2010. Professor a la Universitat Politècnica de València, va col·laborar activament amb el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades. La seva línia de recerca fonamental va ser el procés de revitalització del nuosu i la dinàmica de les llengües del sud de la Xina.

Amb l'objectiu de donar continuïtat a la seva tasca, la Fundació Aurèlia Figueras convoca el Premi Michael Prosser van der Riet a projecte de recerca sobre llengües del sud de la Xina, amb les bases següents:
- Podran optar al premi tots els investigadors que facin recerca sobre les llengües del sud de la Xina
- La recerca tant podrà ser sobre aspectes lingüístics com sociolingüístics.
- Tindran prioritat els treballs escrits en català que fomentin el coneixement d'aquestes llengües al nostre país.
- En cas de publicació s'haurà de fer constar que ha estat mereixedor del Premi Michael Prosser van der Riet amb el logo corresponent.
- El premi es convocarà anualment i hi concorreran totes les propostes que arribin en el transcurs de l'any.
- El jurat es reunirà a principis de cada any
- El jurat constarà de: un membre del Patronat de la Fundació Aurèlia Figueras, un membre del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades i un especialista en els temes proposats
- El guanyador haurà de lliurar vuit exemplars de la publicació a la Fundació Aurèlia Figueras
- El premi consistirà en una quantitat de fins a 3000€ anuals segons les característiques del projecte.
- El premi es podrà destinar a borsa de viatge, publicació o altres aspectes relacionats amb la recerca.
- Els projectes presentats hauran d'aportar una breu descripció, la justificació de la necessitat de l'ajut o un pressupost, i un currículum del candidat
- Es tindrà en compte qualsevol aval o recomanació del candidat que es vulgui fer arribar