La Fundació compta amb un patrimoni bibliogràfic que farà créixer i posarà a l’abast dels especialistes tan aviat com compti amb les instal•lacions adequades. El llegat inicial consisteix en diferents col•leccions de revistes de lingüística (African Studies, Afrikanistische Arbeitspapiere, Studies in African Linguistics, Mother Tongue, Anthropological Linguistics) i 500 llibres. Aquestes obres i les que s’hi aniran afegint corresponen a aquests temes:
- Manuals d’aprenentatge de llengües
- Gramàtiques descriptives
- Manuals sobre aspectes diversos de les llengües (fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, etc.)
- Diccionaris i vocabularis
- Classificació genètica de les llengües
- Classificació tipològica de les llengües
- Inventaris de llengües
- Obres de sociolingüística
- Obres d’antropologia lingüística
- Obres de lingüística històrica
- Obres de lingüística teòrica
- Obres literàries relacionades temàticament amb la diversitat lingüística
- Obres literàries escrites en llengües subordinades
- Obres autobiogràfiques relacionades amb la mort de les llengües, les actituds lingüístiques, els drets lingüístics, etc.
- Obres publicades amb l’ajut de la Fundació