La Fundació Aurèlia Figueras neix amb l’objectiu fonamental de promoure el coneixement, el respecte i la preservació de la diversitat lingüística del món, avui greument amenaçada. Centenars de llengües del patrimoni lingüístic de la humanitat estan en perill d’extinció, moltes de les quals de manera imminent. A més, aquests centenars i moltes altres tenen com a únic suport la voluntat dels seus parlants. En aquestes circumstàncies, aquesta fundació vol donar suport a projectes existents i al que s’endeguin per preservar la diversitat lingüística.

La Fundació Aurèlia Figueras té la seva seu a Masquefa i té la voluntat de formar part del conjunt d’entitats culturals de la Vila. És manifestació d’aquesta voluntat el compromís de crear a la localitat un centre de documentació i recerca de la diversitat lingüística, que s’interessarà en especial per totes aquelles llengües que no són objecte d’estudi en l’àmbit acadèmic del país. Aquest centre comptarà d’entrada amb un fons bibliogràfic de 500 llibres i diverses col•leccions de revistes especialitzades.

A més de la creació d’aquest centre, els projectes de la fundació correspondran a dos àmbits fonamentals i a d’altres complementaris. Els àmbits fonamentals són el foment de la recerca de llengües subordinades i l’ajut a publicacions redactades en llengües sense reconeixement oficial. Els àmbits complementaris tenen com a objectiu la col•laboració de la Fundació amb altres entitats (universitat, ONGs, etc.), la publicació de treballs que connectin el català amb altres llengües absents de l’àmbit acadèmic, i el desenvolupament de projectes relacionats amb les llengües a la Vila de Masquefa. La Fundació Aurèlia Figueras es financia amb fons privats i rep el suport de Castell d’Age i Aurea.